på svenskaAvustushakemukset pyydetään toimittamaan 30.9. mennessä.

Säätiö on jakanut avustuksia mm. seuraaville tahoille:
• Medi-Heli
• Meripelastusseura
• Kylmälä FBK VPK
• Olarin Eräkotkat
• Lasten psykiatristen sairausten hoito
• Sotainvalidien Veljesliitto