suomeksiStyrelsen förutsätter att ansökningar om understöd insänds senast 30.9.

Stiftelsen har utdelat stipendier till bland annat följande mottagare:
• Medi-Heli
• Sjöräddningssällskapet
• Kylmälä FBK VPK
• Olarin Eräkotkat (scoutkår)
• Vård av barns psykiatriska sjukdomar
• Krigsinvalidernas Brödraförbund