suomeksiStiftelsen Sodum-säätiö är en allmännyttig stiftelse, som grundades och vars verksamhet inleddes år 2008.

Stiftelsen delar årligen ut understöd till bland annat följande områden:

o barn- och ungdomsarbete
o räddningsarbete
o medicin och ekonomi


Stiftelsens styrelse förutsätter att ansökningar om understöd insänds senast den 30 september.