på svenskaSodum-säätiö
c/o Mitts & Co Oy
Pohjoisesplanadi 35 A
00100 Helsinki